ทิศ ความหมาย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทิศ ความหมาย

ทิศเป็นการบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และ เคลื่อนที่ไปทางใด

เรื่องทิศหลัก 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

ทุกทิศที่อยู่ติดกันทำมุม  90°  ซึ่งกันและกัน ทิศที่อยู่ในแนวกึ่งกลาง

ของทิศหลักมี 4 ทิศคือ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง   ทิศตะวันออก  กับ  ทิศเหนือ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้    อยู่ระหว่าง   ทิศตะวันออก  กับ   ทิศใต้

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   อยู่ระหว่าง   ทิศตะวันตก   กับ   ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้       อยู่ระหว่าง   ทิศตะวันตก   กับ  ทิศใต้

  ทิศ ความหมาย

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทิศ ความหมาย

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทิศ ความหมาย

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  ทิศ ความหมาย

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3. เรื่อง ทิศ ความหมาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3.      

    ทิศ ความหมาย

    

 
 

 

    ทิศ ความหมาย

 

 
 

 

    ทิศ ความหมาย

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ทิศ ความหมาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6  

    ทิศ ความหมาย

 
 

 

    ทิศ ความหมาย

 
 

 

    ทิศ ความหมาย

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK