โจทย์ปัญหาปริมาตร

ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เราสามารถหาคำตอบได้โดย

1. ทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำหนดมาให้

2. โจทย์ต้องการอะไรเป็นคำตอบ

3. นำมาแก้ปัญหาโดยใช้

ปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก     =    หาพื้นที่ฐาน     x   สูง

                                   =    กว้าง x  ยาว   x    สูง

คือ การนำพื้นที่ฐานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมุมฉาก คูณกับ ความสูง 

จะได้ปริมาตร ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วย 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

   โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 เรื่อง โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5  

       โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

 

      โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

      โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

 

     โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

   

     โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

     โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10. เรื่อง ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-10.    

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    

 
 

 

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

 

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     

 
 

 

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK