โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เมือ เราสามารถหาความจุ / ปริมาตร โดยต้องทราบ

ความกว้าง ความยาว ความสูง  หรือ ความลึก 

สูตร ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x  ยาว x  สูง

โดยหน่วยที่ได้จากการคำณวนเป็น ลูกบาศก์หน่วย

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

  โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4.โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

 โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8.โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 โจทย์ปัญหา หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK