สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

สมการที่เป็นจริงคือสมการที่มีความสมดุล และเท่ากันของทั้งสองด้านของสมการ 

สมการที่เป็นเท็จนั้น สมการไม่มีความสมดุล และทั้งสองด้านของสมการไม่เท่ากัน 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

  สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-4 เรื่อง สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-4     

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

   

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ  

 
 

  

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.5-8 เรื่อง สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.5-8    

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.9-12 เรื่อง สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.9-12    

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.13-16 เรื่อง สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.13-16    

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.17-20 เรื่อง สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.17-20    

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
 

 

    สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK