ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

 

ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

และ โจทย์ ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000 เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

          ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

          ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK