การเรียงลำดับจำนวน

จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก ป.3

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน

จากมากไปน้อยจากน้อยไปมาก ของจำนวนไม่เกิน 100,000

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   เรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย

   เรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  เรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย

 

  เรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อย

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เรียงลำดับจำนวน จากน้อยไปมาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน จากน้อยไปมาก

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

   เรียงลำดับจำนวน จากน้อยไปมาก

 

   เรียงลำดับจำนวน จากน้อยไปมาก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK