ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

เศษเกิน คือจำนวนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วน 

จำนวนคละ คือจำนวนที่มีจำนวนเต็มรวมกับเศษส่วน

เราสามารถทำเศษ่เกินเป็นจำนวนคละ ได้โดยนำตัวส่วนไปหารเศษ

จะได้จำนวนเต็มกับเศษส่วนที่เหลือ

ในทำนองเดียวกัน ก็สามารถทำจำนวนคละเป็นเศษเกินได้โดย

นำจำนวนเต็มคูณกับส่วน บวกเศษ ผลได้เป็นตัวเศษเกิน ตัวส่วนใช้ตัวเดิม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

ของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ

   ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.4 เรื่อง ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.4     

 

       ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ

 

 
 

 

      ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ

 
 

     

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.5-1.8 เรื่อง ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.5-1.8     

 

   ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ

 

 
 

 

   ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.4 เรื่อง ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.4    

 

    ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

 

 
 

 

   ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

 

 
 

 

   ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

 

 
 

 

   ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-2.8 เรื่อง ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-2.8    

    ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

 

 
 

 

   ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

 

 
 

 

   ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

 

 
 

 

   ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK