ทศนิยมสามตำแหน่ง หลัก

และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทศนิยมสามตำแหน่ง หลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เราทำความรู้จักกับ กับค่าในแต่ละหลักของทศนิยมสามตำแหน่ง

ว่าค่าของเลขโดด ของทศนิยมในแต่ละหลักมีค่าเป็นเท่าไร และ เขียนในรูปทศนิยม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

ทศนิยมสามตำแหน่ง หลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทศนิยมสามตำแหน่ง หลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

   ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

 

       ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

    

       ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 

 
 

 

       ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

  

       ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
 

 

       ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

 

   ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 

   ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
 

 

   ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 

   ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

 

    ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
 

 

    ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
 

 

    ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
 

 

    ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เขียนในรูปทศนิยม

   เขียนในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง ทศนิยม ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

    เขียนในรูปทศนิยม

 

    เขียนในรูปทศนิยม

 
 

 

    เขียนในรูปทศนิยม

 

    เขียนในรูปทศนิยม

 
 

 

    เขียนในรูปทศนิยม

  

    เขียนในรูปทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK