การหารสั้น ตรวจสอบคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหารสั้น ตรวจสอบคำตอบ

การหารสั้น เป็นการตั้งหาร โดยให้ตัวหารอยู่ในตำแหน่งแรก

และมีวงเล็บและลากเส้นล่าง  )______  เป็นเครื่องหมายการหารสั้น

ใส่ตัวเลขไว้ด้านใน   เช่น  5 ÷ 250  เขียนได้ดังนี้

            5 )2 5 0    และทำการหารโดยใส่ผลหารไว้ด้านล่าง

ดังนี้

            5 )2 5 0

                   5 0

ตอบ    50


แสดงวิธีทำการหารสั้น

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

แบบฝึกหัด การหารสั้น ตรวจสอบคำตอบ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารสั้น ตรวจสอบคำตอบ

 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 การหารสั้น ตรวจสอบคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-6 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 
 

 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 
 

  

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-15 การหารสั้น ตรวจสอบคำตอบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7-15 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 
 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 
 

  

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 
 

 

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

  การหารสั้น และตรวจสอบคำตอบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK