โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

การแก้โจทย์ปัญหาการหาร 

1. ต้องทำความเข้ากับโจทย์ ว่าต้องการอะไร

2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

3. ใช้การคำณวนการหารเพื่อให้ได้คำตอบ

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-5 โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1.1-5  

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

 

   โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-10 โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1.6-10  

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

   โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.11-15 โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1.11-15  

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

   โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร แสดงวิธีทำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

  โจทย์ปัญหาการหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

 
 

   การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

 
 

  การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

 
 

  

  ชวนคิด

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK