การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่ และ จัดสลับที่ เปลี่ยนหมู่

ม.3 แบบฝึกหัด 2.3 ค ในแบบฝึกหัด การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้สมบัติ

การจัดพจน์ใหม่ และ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ ลองศึกษาดูครับ น่าจะพอทำความเข้าใจได้

ไม่ยากนัก สำคัญต้องทำแบบฝึกหัด จึงจะเกิดความชำนาญได้

 

จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ 

1. 1. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
2.  
3. 3. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
4. 4. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
5. 5. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
6. 6. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
7.  
8. 8. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
9. 9. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
10. 10. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
11. 11. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
12. 12. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
13. 13. การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้การจัดพจน์ใหม่
14.  
   
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK