การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

การคูณ โดยที่ตัวตั้งมี 2 หลัก กับ 100

ทำได้ง่าย ๆ ตั้งตัวคูณให้เยื้องมาด้านหลัง แล้วนำ 00 มาใส่ที่คำตอบ แล้วคูณตามปรกติ

 การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

แบบฝึกหัด การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

 

  การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-18  จงหาผลคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-18  

  การคูณจำนวนสองหลักกับ 100  การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

 
 

 

 
 

 

  การคูณจำนวนสองหลักกับ 100  การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

 
 

   

 
 

 

  การคูณจำนวนสองหลักกับ 100  การคูณจำนวนสองหลักกับ 100

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK