การคูณจำนวนสองหลัก

กับ 200,300,..,900

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การคูณจำนวนสองหลักกับ 200,300,..,900

การคูณ โดยที่ตัวตั้งมี 2 หลัก กับ 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

หรือ การคูณด้วยพหุคูณของ 100 

ทำได้ง่าย ๆ ตั้งตัวคูณให้เยื้องมาด้านหลัง แล้วนำ 00 มาใส่ที่คำตอบ แล้วคูณตามปรกติ

   การคูณด้วยพหุคูณของ 100

แบบฝึกหัด การคูณจำนวนสองหลักกับ 200,300,..,900

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การคูณจำนวนสองหลักกับ 200,300,..,900

 

  การคูณด้วยพหุคูณของ 100

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-15  จงหาผลคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-15  

  การคูณด้วยพหุคูณของ 100  การคูณด้วยพหุคูณของ 100

 
 

 

 
 

 

  การคูณด้วยพหุคูณของ 100  การคูณด้วยพหุคูณของ 100

 
 

   

 
 

 

  การคูณด้วยพหุคูณของ 100  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK