เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.3

ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่อง เลขยกกำลัง ตรรกยะ โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด

      - โดยมีการบวกเลขยกกำลัง ตรรกยะ ลบเลขยกกำลัง ตรรกยะ คูณ

      - การดำเนิการ กำจัด กรณฑ์โดยการยกกำลังสอง

      - การหารที่ติดกรณฑ์ การกำจัดกรณฑ์ ที่เป็นตัวส่วนให้หมดไป 

         โดยการคูณด้วย คอนจูเกต

นอกจากนั้น ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่องเลขยกกำลัง ตรรกยะอย่างเป็น ขั้นตอน พร้อมวีดีโอ 

 
 

โจทย์เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ แบบฝึกหัด 1.3 และวีดีโอ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อ1. แบบฝึกหัด 1.3  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และวีดีโอ

 

1.

จงหาค่าของ

 

 
 

  1.1 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

               1.1 เลขยกกำลัง ตรรกยะ  

 
 

  1.2 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

  1.2 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
 

  1.3 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

  1.3 เลขยกกำลัง ตรรกยะ 

 
 

  1.4 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

  1.4 เลขยกกำลัง ตรรกยะ 

 
 

  1.5 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ 

  1.5 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
 

  1.6 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

  1.6 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
 

  1.7 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

  1.7 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
 

  1.8 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

  1.8 เลขยกกำลัง ตรรกยะ 

 
 

  1.9 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

  1.9 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
 

  1.10 แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

  1.10 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ2. แบบฝึกหัด 1.3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และวีดีโอ

 

2.

 

ให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวก จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนบวก

 
 

  2.1 โจทย์ เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

    2.1 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 

 
 

  2.2 โจทย์ เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

   2.2 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
 

  2.3 โจทย์ เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

   2.3 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

  

 
 

  2.4 โจทย์ เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

   2.4 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
 

  2.5 โจทย์ เลขยกกำลัง ตรรกยะ

วิธีทำ

   2.5 เลขยกกำลัง ตรรกยะ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ3. แบบฝึกหัด 1.3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และวีดีโอ

 

3.

จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 
 

  3.1 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

วิธีทำ

  3.1 การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

 

 
 

  3.2 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

วิธีทำ

  3.2 การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

 
 

  3.3 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

วิธีทำ

  3.3 การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

 
 

  3.4 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

วิธีทำ

  3.4 การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

 
 

  3.5 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

วิธีทำ

  3.5 การบวก ลบ กรณฑ์ ตรรกยะ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ4.แบบฝึกหัด 1.3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และวีดีโอ

 

4.

จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 
 

  4.1 โจทย์ ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

วิธีทำ

  4.1 ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 
 

  4.2 โจทย์ ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

วิธีทำ

  4.2 ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 
 

  4.3 โจทย์ ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

วิธีทำ

  4.3 ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 
 

  4.4 โจทย์ ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

วิธีทำ

  4.4 ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 

 
 

  4.5 โจทย์ ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

วิธีทำ

  4.5 ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ5. แบบฝึกหัด 1.3  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และวีดีโอ

 

5. จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย  
 

  5.1 โจทย์ ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

วิธีทำ

    5.1 ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 
 

  5.2 โจทย์ ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

วิธีทำ

   5.2 ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 
 

   5.3 โจทย์ ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

วิธีทำ

    5.3 ทำให้ตัวส่วนอยู่ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ6. แบบฝึกหัด 1.3  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และวีดีโอ

 

6.

จงหาค่ากำลังสองของจำนวนต่อไปนี้

 
 

    6.1 โจทย์ หาค่ากำลังสอง

วิธีทำ

  6.1  หาค่ากำลังสอง

 
 

   6.2 โจทย์ หาค่ากำลังสอง

วิธีทำ

  6.2  หาค่ากำลังสอง

 
 

   6.3 โจทย์ หาค่ากำลังสอง

วิธีทำ

   6.3  หาค่ากำลังสอง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ7. แบบฝึกหัด 1.3  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และวีดีโอ

 

7.

 

กำหนดให้ 

จงหาค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้ ให้ถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 4

 
 

  7.1 โจทย์ หาค่าประมาณ

วิธีทำ

   7.1 หาค่าประมาณ ของ กรณฑ์

 
 

  7.2 โจทย์ หาค่าประมาณ

วิธีทำ

  7.2 หาค่าประมาณ ของ กรณฑ์

 
 

   7.3 โจทย์ หาค่าประมาณ

วิธีทำ

   7.3 หาค่าประมาณ ของ กรณฑ์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ8. แบบฝึกหัด 1.3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และวีดีโอ

 

8.

จงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้       

 
 

  7.1 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

            7.1 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

  7.2 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

            7.2 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

  7.3 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

        7.3 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

    7.4 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

    7.4 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 

 
 

  7.5 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

     7.5 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

  7.6 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

      7.6 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

   7.7 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

           7.7 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

   7.8 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

            7.8 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

   7.9 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

           7.9 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

   7.10 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

  7.10 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

   7.11 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

    7.11 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
 

   7.12 โจทย์ หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

วิธีทำ

   7.12 หาคำตอบ ของสมการที่มีค่ากรณฑ์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK