ทบทวนเรื่องเวลา เฉลยแบบฝึกหัด ป.3  

 

ทบทวนเรื่องเวลา เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การอ่าน เวลา โดยดูเวลาจากนาฬิกา

 และการอ่านเวลาจาก กำหนดการ และ ทำการบวก ลบ คูณและหาร กับเรื่องของเวลา

 โดยเวลามีหน่วยเป็น ชั่วโมง นาที  วัน เดือน และ ปี

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เวลา

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

 เวลา

 เวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การบอกเวลา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2     

  เวลา

 

 

  เวลา

 

  

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 เวลา

          เวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การบอกระยะเวลา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

     เวลา

 

 

 

  

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     เวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การบอกระยะเวลา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

     เวลา

 
   

  

      เวลา

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     เวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 การบอกระยะเวลา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

    เวลา

 

 

    เวลา

 

  

      เวลา

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK